ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประมวลจริยธรรม (ดู:129)(วันที่:21/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557 (ดู:0)(วันที่:21/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 2/2 (ดู:0)(วันที่:21/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 1/2 (ดู:11)(วันที่:21/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู:27)(วันที่:21/8/57)