ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ดู:22)(วันที่:18/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ดู:16)(วันที่:18/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ดู:13)(วันที่:18/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ดู:14)(วันที่:18/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา (ดู:16)(วันที่:18/4/57)