ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 23 ก.ค. และ 25 ก.ค. 57 (ดู:174)(วันที่:23/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โลกซ้องประสานสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ บุคคลสำคัญของโลก (ดู:166)(วันที่:23/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ร่วมกันสรรหา "คนดีศรีสงขลา" ประเภทองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557 (ดู:168)(วันที่:23/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ (ดู:185)(วันที่:23/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาลตำบลท่าช้าง (ดู:212)(วันที่:23/7/57)